AirMed s.r.o.
Česká a Slovenská republika

+420 776 787 021, +420 776 787 071
info@airmed.cz

Kancelář / Showroom
Ztracená 1158, 161 00 Praha 6

Fakturační údaje
Dlouhá 627, 253 03 Chýně
IČO: 08094632, DIČ: CZ 08094632
Jednatel společnosti: Bc. Ondřej Pražák, DiS
www.airmed.cz

Facebook Instagram

Autorizovaný servis

+420 776 787 021
info@airmed.cz

Při objednávce autorizovaného servisu,
PBTK vždy uvádějte sériové číslo přistroje.

Napište nám

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky AirMed s.r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky