AirMed s.r.o.
Česká a Slovenská republika

+420 776 787 021, +420 776 787 071
info@airmed.cz

Dlouhá 627, 253 03 Chýně
IČO: 08094632, DIČ: CZ 08094632
Jednatel společnosti: Bc. Ondřej Pražák, DiS
www.airmed.cz

Facebook Instagram

Autorizovaný servis

+420 776 787 021
info@airmed.cz

Při objednávce autorizovaného servisu,
PBTK vždy uvádějte sériové číslo přistroje.

Napište nám