Autorizovaný servis

Zajišťujeme odborné opravy a servis
zdravotnické techniky s certifikací CE.

element22

Jsme registrovanou společností v systému registru SÚKL a jsme oprávněni provádět opravy zdravotnické techniky našeho portfolia.
Veškeré přístroje splňují zákonnou povinnost a nesou označení CE podle směrnice EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.
Interval pro provedení periodické bezpečnostně technické kontroly (BTK) je stanoven vždy výrobcem a uveden v manuálu u každého přístroje.

V případě zájmu o servis nás kontaktujte na:

tel email

Při objednávce autorizovaného servisu, PBTK vždy uvádějte sériové číslo přistroje.

Kontaktní formulář

Webové stránky určeny pouze odborníkům

Webové stránky AirMed s.r.o. jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro nebo zdravotní služby poskytovat. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.

Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

  • odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.
  • se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky